• کارشناس تبلیغات و فرق مذاهب

ردیف

عنوان

 

1

نام و نام خانوادگی

وجیهه کریمی

2

عنوان واحد)اداری- فرهنگی- هنری)

فرهنگی

3

سمت سازمانی

سینمایی و سمعی و بصری (پست سازمانی)

کارشناس تبلیغات ، کارشناس فرق مذاهب(پست ابلاغی)

 

 

4

 

 

اهم وظایف و خدمات ارائه شده

1-      صدور و تمدید مجوز کانون های تبلیغاتی

2-      تایید نام و طرح تابلو های سردرب مغازه ها

3-      نظارت بر تابلو های سردرب مغازه ها

4-      نظارت بر تبلیغات محیطی کانون های تبلیغاتی

5-      نظارت بر کانون های تبلیغاتی

6-      جمع آوری آمار فرق و مذاهب

5

شماره اتاق

3

6

تلفن داخلی یا خط مستقیم

126

7

زمان حضور در اداره

از ساعت 7:15 تا13:15

8

 

 

 

 

لیست خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

 

 

نوع خدمت اعم از الکترونیکی و حضوری

 

صدور مجوز کانون های تبلیغاتی به صورت الکترونیکی

تایید نام تابلو های سردرب مغازه ها  به صورت حضوری

9

 

مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار

 

1-      جهت صدور پروانه تبلیغاتی طبق مراحل بارگذاری شده در سامانه باید انجام شود

2-      جهت تایید نام به همرا داشتن معرفی نامه جهت تایید نام و طرح سردرب مغازه و طرح پیشنهادی

 

10

مدت زمان انجام کار

جهت صدور مجوز کانون تبلیغات 5 ماه

جهت تایید نام یک روزه

11

مدارک مورد نیاز و فرم های مورد عمل

1-      جهت تایید نام به همرا داشتن معرفی نامه جهت تایید نام و طرح سردرب مغازه و طرح پیشنهادی

2-      جهت صدور پروانه کانون تبلیغاتی اسکن کل صفحات شناسنامه

مدرک تحصیلی سابقه کار احراز صلاحیت

12

تعیین اوقات مراجعه

7:15تا 13:15

13

شرح وظایف

1-    مطالعه و بررسی در زمینه مسائل فرهنگی ، هنری ، اقتصادی ، اجتماعی و آداب و رسوم فرق و مذاهب مختلف در منطقه

2-    نظارت بر فعالیت های مذهبی، تبلیغی و فرهنگی فرق و مذاهب و اعمال آئین نامه ها و ضوابط و مقررات مصوبه در این زمینه

3-    جمع آوری اطلاعات ،اسناد و مدارک لازم در مورد تاریخچه ، نحوه فعالیت ، عقاید و مقاصد ، پراکندگی و استقرار و خصوصا سنن و آداب و رسوم و کیفیت زندگی فرق و مذاهب

4-    برنامه ریزی و اجرای طرحهای آماری و تهیه آرشیو از فرق مختلف و مذاهب در منطقه

5-    ایجاد ارتباط نزدیک برای ایجاد وحدت و تقریب افکار و اعمال فرق و مذاهب منطقه در چارچوب اهداف جمهوری اسلامی ایران

6-    مطالعه و ترجمه کتب خارجی که در زمینه فرق و مذاهب منتشر گردیده جهت تدوین و انتشار آن به زبان فارسی

7-    انتشار کتب سودمند از مطالب گردآوری شده جهت اطلاع جامعه

8-    تهیه گزارش های لازم از فعالیت های انجام شده

9-    انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل