• کارشناس امور هنرهای تجسمی

ردیف

عنوان

 

1

نام و نام خانوادگی

حمیدرضا پریشانی

2

عنوان واحد)اداری- فرهنگی- هنری)

هنری

3

سمت سازمانی

کارشناس امور هنرهای تجسمی

 

 

4

 

 

اهم وظایف و خدمات ارائه شده

پیگیری نامه ها و فراخوانهای مربوط به جشنواره ها و همایشها-پیگیری و اطلاع رسانی برنامه ها و جشنواره ها به هنرمندان تجسمی-نظارت بر عملکرد  فعالیتهای تجسمی منطقه-عضو ناظر بر شورای نظارت بر آموزشگاههای آزاد هنری(تجسمی) و...

5

شماره اتاق

10

6

تلفن داخلی یا خط مستقیم

034-43318601 خط مستقیم

داخلی 113( 43318116) تلفن گویا

7

زمان حضور در اداره

ساعات اداری طول هفته

8


لیست خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

 

نوع خدمت اعم از الکترونیکی و حضوری

 

 

 

 

9

مقررات مورد عمل و مراحل انجان کار

 

 

 

 

 

10

مدت زمان انجام کار

ساعات اداری طول هفته

11

مدارک مورد نیاز و فرم های مورد عمل


12

تعیین اوقات مراجعه

 

13

شرح وظایف

1-انجام مطالعات لازم و تهیه و پیشنهاد طرحهای ضروری به منظور پیشرفت هنرهای تجسمی در منطقه

2-نظارت بر بررسی و ارزشیابی کارهای انجام شده در زمینه هنرهای تجسمی در سطح استان و ارشاد و جلب و تشویق هنرمندان ذیصلاح در جهت خلق آثار ارزشمند هنر اسلامی

3-نظارت بر تشکیل کلاسهای آموزشی و برقراری مسابقات هنری فی مابین طراحان و هنرمندان حرفه ای و غیرحرفه ای

4-ارائه نظرات تخصصی پیرامون روشها و خط مشی های لازم جهت پیشبرد هنرهای تجسمی

5-ایجاد تسهیلات و امکانات لازم برای گروه های هنری بمنظور اجرای طرحهای تصویب شده و تامین هدفهای واحد

6-ارزشیابی کارگروههای هنری در شهرستانها و تنظیم گزارش کار واحدهای هنرهای تجسمی وابسته

7-انتخاب انواع کارهای هنری هنرجویان در جهت استفاده در برنامه های فرهنگی و انتشاراتی و تبلیغاتی

8- بررسی و پیشنهاد خط مشی های جدید پیرامون اداره کارگاههای هنری

9-بهره گیری از عوامل هنری در گروه های متشکله برای طراحی خوشنویسی و خطاطی و نقاشی در هریک از موارد بر حسب موضوع

10-نظارت  بر تهیه و تنظیم هرنوع وسیله جهت فعالیتهای هنری از قبیل طرح و لباس و تزئینات

11-ایجاد ارتباط با مرکز هنرهای تجسمی در موارد ضروری

12-انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل