• کارشناس موسیقی

ردیف

عنوان


1

نام و نام خانوادگی

صدیقه سیدی

2

عنوان واحد)اداری- فرهنگی- هنری)

هنری

3

سمت سازمانی

کارشناس موسیقی

 

 

4

 


اهم وظایف و خدمات ارائه شده


انجام امور مربوط به موسیقی و بیمه هنرمندان

5

شماره اتاق

3

6

تلفن داخلی یا خط مستقیم

126

7

زمان حضور در اداره

7:15 الی 14:15

8

 

 

 

 

لیست خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

 

 

نوع خدمت اعم از الکترونیکی و حضوری

 

 

9

 

مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار

مراحل انجام کار مجوز اجرای صحنه ای موسیقی

-ارائه درخواست کتبی توسط سرپرست گروه با ذکر مکان

-یک حلقه سی دی از اجرای گروه

-اشعار به صورت تایپ شده

-عکس دسته جمعی از گروه

-تکمیل فرم های مربوطه

-استعلام حراست

-موافقت کتبی از مکان اجرا پس از اخذ نتیجه

 مراحل بیمه هنرمندان

-تکمیل فرم تاییدیه هنرمندان

-عضویت در صندوق اعتباری هنر

-تکمیل پرونده هنرمندان

10

مدت زمان انجام کار

7:15 الی 2:15

11

مدارک مورد نیاز و فرم های مورد عمل

 

12

تعیین اوقات مراجعه

7:15 الی 2:15

13

شرح وظایف

-نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های مربوطه به ایجاد دسته های ارکستری و گروه های کر جهت اجرا و ضبط سرودها و آهنگ های انقلابی بومی و غیر بومی

-شناسایی و جذب نیروهای مستعد و کارآمد و تشکیل کلاسهای آموزشی در زمینه نوازندگی و خوانندگی سرود و آهنگ های انقلابی

-انجام مطالعات لازم در مورد خصوصیات و آداب و رسوم فولکلور مردم منطقه به منظور تهیه و پیشنهاد طرح ها و برنامه های مناسب در زمینه شعر و سرود آهنگ های انقلابی

-انجام فعالیت های لازم در زمینه اشاعه و پیشرفت فعالیت های موسیقی

-رهبری گروه کر و نوازندگان در موارد لازم لزوم

-تشویق شعرای منطقه در ایجاد آثار ارزشمند هنر اسلامی

-ارتباط با مرکز سرود و آهنگهای انقلابی در جهت تبادل اطلاعات و کسب راهنماییهای لازم در زمینه مربوط از طریق اداره کل

-نظارت بر تهیه و تعیین وسایل و لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای تمرینات و اجرای برنامه های سرود و آهنگ های انقلابی

-نظارت و همکاری در برگزاری مسابفات در زمینه شعر و آهنگسازی در منطقه

-ارزشیابی کارگروهای موسیقی وابسته در شهرستانها و تنظیم گزارش کارگروههای مذکور

-انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل