• کارشناس مطبوعات

ردیف

عنوان

 

1

نام و نام خانوادگی

منیژه شفیعی زاده

2

عنوان واحد)اداری- فرهنگی- هنری)

فرهنگی

3

سمت سازمانی

کارشناس مطبوعات

4

اهم وظایف و خدمات ارائه شده

کلیه امور مربوط به وظایف سازمانی و امور محوله

5

شماره اتاق

شماره 5

6

تلفن داخلی یا خط مستقیم

داخلی 125

7

زمان حضور در اداره

15/7 لغایت 15/13

8

 

 

لیست خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع

نوع خدمت اعم از الکترونیکی و حضوری

 

الکترونیکی و حضوری

9

مقررات مورد عمل و مراحل انجام کار

مراجعه حضوری- ثبت آگهی ارسال آگهی ارسال نامه حق الدرج به مراجعه کنندگان-  و انجام سایر امور محوله بر اساس نیاز موضوع

10

مدت زمان انجام کار

طول ساعات ادارای

11

مدارک مورد نیاز و فرم های مورد عمل

-

12

تعیین اوقات مراجعه

15/7 لغایت 15/13

 

13

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف

1.       انجام اقدامات لازم به منظور ایجاد مبادلات فرهنگی و معرفی اهل قلم وهمکاری با سایر استانها  و مناطق کشور تحت نظر مقام مافوق

2.       انجام اقدامات لازم در جهت اجرای برنامه های تبلیغاتی به منظور همکاری بیشتر مردم استان با دولت

3.       مطالعه و بررسی پیرامون اثرات برنامه ها و فعالیت های دولت در افکار عمومی و انعکاس آن به معاونت مطبوعات و تبلیغات از طریق مدیریت اداره کل استان

4.       جمع آوری اخبار و اطلاعات لازم از فعالیت ادارات و واحدهای دولتی استان جهت تنظیم کتاب فعالیت های استان در چارچوب سیاست های شورای هماهنگی تبلیغات

5.       انجاماقدامات لازم برای حمایت و هدایت مطبوعات محلی به شیوه های لازم

6.       مطالعه و بررسی جهت آگاهی از قانون مطبوعات به منظور نظارت بر کار مطبوعات محلی در حد اختیارات تفویض شده

7.       انجام اقدامات لازم به منظور اجرای مقررات و ضوابط مربوط به خبرنگاران و فروشندگان مطبوعات در منطقه

8.       شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای تبلیغاتی و مطبوعاتی

9.       همکار ی در فعالیت های عمومی تبلیغاتی و نمایشگاههای مربوط به دولت در سطح استان

10.    انعکاس اخبار استان و منطقه به مقام مافوق جهت ارائه گزارش به معاونت مربوطه

انجام سایر امور ارجاعی مربوط به شغل