معاون هنری: یوسف فرخی

  • ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه

ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه (مصوب جلسه 461 مورخ 6/2/1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی) شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 461 مورخ 6/2/79 بنا به پیشنهاد شورای هنر به استناد تبصره 1 ماده 3 «سیاست‌های هنرهای نمایشی» مصوب 26/11/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه را به شرح ذیل تصویب کرد: ماده 1- مقصود از نمایش در این ضوابط اجرای هر گونه نمایش ایرانی و خارجی، از جمله نمایش‌های مذهبی، سنتی، شادی آفرین و تفریحی با زمان‌های کوتاه و متوسط و طولانی است. ماده2- کلیه نمایش‌هایی که در تالارهای تئاتر یا تالارها و فضاهای دولتی و غیردولتی به نمایش گذاشته می‌شود و یا به هر نحو در معرض استفاده عموم قرار می‌گیرد باید دارای پروانه نمایش از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد. تبصره 1- مادام که در تهران، مراکز هنرهای نمایشی وزارت و فرهنگ ارشاد اسلامی مسئولیت نظارت بر تالارهای نمایشی دولتی و غیردولتی را به عهده دارد. شورای مرکزی نظارت بر نمایش عهده‌دار صدور پروانه خواهد بود. تبصره 2- نظارت بر نمایش و صدور پروانه در مراکز استان‌ها بر طبق این ضوابط به عهده ادارات کل و در شهرستان‌ها ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود. تبصره 3- در شهرهایی که اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تأسیس نشده متقاضیان باید از نزدیک‌ترین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه نمایش اخذ نمایند. تبصره 4- با استناد به تبصره 2 ماده 3 «اصول سیاست‌های هنرهای نمایشی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، نظارت بر اجرای نمایش در داخل مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و نیز جشنواره‌های دانشجویی، دانش آموزی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و تئاترهای تلویزیونی از موضوع این ماده مستثنی و براساس این ضوابط تابع آیین‌نامه مربوط به خود است. ماده 3- اجرای هر گونه نمایش در کلیه تالارها در صورتی که در بردارنده نکات ذیل نباشد آزاد است و بر این اساس نظارت و برای آنها پروانه نمایش صادر خواهد شد. 1.انکار، نفی، مخدوش کردن و یا اهانت به اصول و فروع دین مقدس اسلام. 2.اهانت به پیامبران الهی، ائمه معصومین(ع)، امام خمینی(ره)، رهبر کبیر انقلاب اسلامی و مراجع تقلید. 3.هتک حرمت ادیان رسمی شناخته شده در قانون اساسی. 4.ناامیدی نسبت به اصل نظام و انقلاب اسلامی. 5.توهین به مفاخر سیاسی، عامی و مذهبی کشور. 6.اشاعه فساد فحشا و اعمال منافی عفت عمومی. 7.اشاعه نژاد پرستی و نفی برابری انسان‌ها و مخصوصاً تمسخر طوایف و اقوام ایرانی. 8.تضعیف وحدت ملی، منافع و امنیت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران. 9.ضعف شدید هنری به لحاظ اجرا، به نحوی که ذوق و سلیقه تماشاگران را به انحطاط بکشاند. 10. تشویق، ترغیب و ترویج یا آموزش اعتیادهای مضر و خطرناک و راه‌های کسب درآمد از طریق نامشروع مانند قاجاق و غیره. 11. کمک به نفوذ فرهنگی یا سیاسی یا اقتصادی بیگانگان و ضدیت با خط مشی و بینش مبنی بر حفظ استقلال کشور. 12. ترویج و تبلیغ مرام‌های گروه‌های محارب و غیر قانونی و فرق ضاله و همچنین دفاع از نظام‌های استبدادی و استکباری. 13. بیان کاذب وقایع اسلام و انقلاب اسلامی، به نحوی که موجب گمراهی بیننده شود. 14. هتک حرمت قشر یا صنفی از جامعه. ماده 4- الف- شورای مرکزی نظارت بر نمایش در مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شامل: 1- دو نفر کارشناس دارای بینش و اطلاعات اسلامی و آشنا به امور هنری و نمایشی به تأیید رییس سازمان تبلیغات اسلامی. 2- یک نفر کارشناس دارای بینش سیاسی و اجتماعی. 3- سه نفر کارشناس ارشد تئاتر با مدرک حداقل کارشناسی ارشد رشته تئاتر و یا دارای حداقل 10 سال سابقه کار حرفه‌ای در عرصه هنرهای نمایشی. تبصره1- اعضای موضوع بند 1 شورای مرکزی نظارت بر نمایش از سوی رییس مرکز هنرهای نمایشی معرفی و پس از تأیید رییس سازمان تبلیغات اسلامی از سوی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب خواهند شد. تبصره 2- سایر اعضای شورای مرکزی نظارت بر نمایش توسط رییس مرکز هنرهای نمایشی معرفی و با حکم معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می گردند. تبصره 3- رییس گروه نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی، بدون حق رأی دبیری شورا را برعهده خواهند داشت. تبصره 4- منظور از کارشناسان تئاتر، کسانی هستند که ضمن داشتن حسن شهرت در عرصه تئاتر دارای سوابق روشن آموزشی و پژوهشی و تجربیات مؤثری در این زمینه باشند. این افراد می‌بایست به قانون اساسی ج.ا.ا و ارزش‌های مندرج در اصول سیاست‌های فرهنگی التزام عملی داشته باشند. ب) شورای نظارت بر نمایش استان‌ها و شهرستان‌ها شامل: 1- یک نفر کارشناس دارای بینش و اطلاعات اسلامی و آشنا به مسایل هنری، به تأیید سازمان تبلیغات اسلامی مرکز استان یا شهرستان. 2- دو نفر کارشناس دارای بینش سیاسی، اجتماعی و آشنا به مسایل نمایش و تئاتر. 3- دو نفر کارشناس تئاتر (طبق تعریف ارائه شده در تبصره 4 بند الف این ماده). تبصره 1- عضو مرجع بند 1 شورای نظارت بر نمایش استان‌ها و شهرستان‌ها از سوی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان معرفی و پس از تأیید رییس سازمان تبلیغات اسلامی مرکز استان از سوی رییس مرکز هنرهای نمایشی منصوب خواهد شد. تبصره 2- سایر اعضای شورای نظارت بر نمایش استان‌ها و شهرستان‌ها به پیشنهاد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و حکم رییس مرکز هنرهای نمایشی منصوب می‌گردند. ماده 5- جلسات شورای نظارت مرکزی و شوراهای استان‌ها و شهرستان‌ها با حضور 4 نفر از اعضاء رسمیت داشته و تصمیمات با حداقل 3 نفر معتبر می باشد. ماده 6- شورای نظارت مرکزی و شوراهای استان‌ها و شهرستان‌ها در صورت لزوم می‌توانند از کارشناسان متخصص رشته‌های مختلف مربوط به موضوع نمایش برای مشاوره دعوت به عمل آورند. ماده 7- مدت اعتبار پروانه نمایش در همان پروانه ذکر خواهد شد. تبصره- شوراهای نظارت موظفند حداکثر یک ماه پس از دریافت متن نمایش و یک هفته پس از بازبینی نمایش، نظر خود را کتباً به متقاضی اعلام نمایند. ماده 8- در صورتی که نمایش طبق این ضوابط موفق به اخذ پروانه نمایش نگردد و متقاضی نسبت به رأی صادره معترض باشد باید ظرف مدت دو هفته از تاریخ از تاریخ ابلاغ رأی شورای نظارت مرکزی و شوراهای نظارت استان تقاضای بازبینی مجدد را به شورای عالی نظارت تسلیم کند. نمایش‌هایی می‌توانند در شورای عالی نظارت مطرح گردند که در شورای نظارت با اتفاق آرا مردود شناخته نشده باشند. ماده 9- شورای عالی نظارت از افراد زیر تشکیل می‌شود: الف) رییس مرکز هنرهای نمایشی. ب) دو نفر با حداقل مدرک کارشناسی ارشد تئاتر با معرفی معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. ج) یک نفر کارشناس دارای بینش اسلامی، سیاسی و اجتماعی. د) رییس گروه نظارت و ارزشیابی مرکز هنرهای نمایشی بدون حق رأی. تبصره1- رأی شورای عالی نظارت قطعی و لازم‌اجرا است. تبصره2- شورای عالی نظارت در صورت لزوم می‌تواند از صاحب‌نظران جهت مشاوره دعوت به عمل آورد. تبصره3- اعتراض به رأی صادره از سوی شورای نظارت بر نمایش در شهرستان در «شورای نظارت بر نمایش استان» رسیدگی خواهد شد. ماده 10- پروانه‌های نمایش صادره از سوی مرکز هنرهای نمایشی (شورای نظارت مرکزی) در سراسر کشور معتبر است، مگر آن که در پروانه نمایش قید مکان خاصی شده باشد و یا اجرای آن در بعضی مناطق ممنوع شده باشد. تبصره –پروانه‌های نمایشی صادره از سوی ادارات کل استان‌ها و شهرستان‌ها فقط در همان استان و شهرستان‌ معتبر است. ماده 11- متقاضی پروانه نمایش باید کلیه اطلاعات و مشخصات مربوط به نمایش مورد تقاضا را در پرسشنامه‌هایی که از سوی مرکز هنرهای نمایشی، اداره کل یا ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار او گذاشته می‌شود قید و تحویل نماید. تبصره –پرسشنامه‌های مورد اشاره در این ماده به صورت یکسان از سوی مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و در اختیار شورای نظارت مرکزی و شورای نظارت بر نمایش استان‌ها و شهرستان‌ها قرار خواهد گرفت. ماده 12- با هر کس که بدون أخذ پروانه نمایش از مراجع ذی‌صلاح مندرج در این ضوابط مبادرت به اجرای نمایش کند، طبق مقررات رفتار خواهد شد. ماده 13- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئولیت نظارت بر حسن انجام این ضوابط را بر عهده دارد. این ضوابط در 13 ماده و 16 تبصره در جلسه 461 مورخ 6/2/1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. فصل اول:تعریف ماده 1- آموزشگاهآزاد هنری که در این مصوبه «آموزشگاه» و یا «مؤسسه آموزشی» نامیده می‌شود به مکانی اطلاق می‌شود که به منظور تربیت و آموزش هنرجویان علاقه‌مند به یکی از رشته‌های هنری (هنرهای تجسمی و خوشنویسی، سرود و آهنگ‌های انقلابی، هنرهای نمایشی، هنرهای سنتی) برای اشاعه فرهنگ و هنر، براساس ضوابط و شئون اسلامی و با رعایت این ضوابط توسط افراد حقیقی و یا حقوقی تأسیس می‌گردد. رعایت اصول سیاست فرهنگی کشور (ابلاغیه شماره 2014 /دش مورخ 2/6/1371 شورای عالی انقلاب فرهنگی) در کلیه سطوح و مراحل فعالیت آموزشگاه‌ها الزامی است. تبصره 1- هر آموزشگاه تنها در یک زمینه هنری می‌تواند فعالیت نماید. تبصره 2- مؤسسات چند منظوره برای آموزش‌های مختلف هنری باید برای هر کدام از زمینه‌های آموزشی مجوز جداگانه اخذ کنند. فصل دوم:ارکان ارکان شامل مؤسس یا هیأت مؤسس مدیر مسئول به شرح ذیل خواهد بود: ماده2- مؤسس شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که با سرمایه‌گذاری و طی مراحل ذکر شده در این مصوبه اجازه تأسیس مؤسسات یا آموزشگاه‌های هنری را دریافت می‌کنند. ماده 3- مؤسس یا مؤسسین باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند: 1- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. 2- اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 3- اعتقاد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 4- برخورداری از حسن شهرت و نداشتن سوءپیشینه کیفری موثر. 5- داشتن برگه پایان خدمت یا معافیت دائم از خدمت نظام وظیفه (برای آقایان) 6- (اصلاحی مصوب جلسه 587 مورخ 20/4/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی) – متأمل یا داشتن حداقل 27 سال سن. تبصره- کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی باید برای مجوز فعالیت آموزش‌های هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقاضای صدور پروانه نمایند. ماده4-وظایف و مسئولیت‌های مؤسس و یا هیأت موسس: 1- درخواست صدور اجازه تأسیس آموزشگاه از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و تحویل مدارک لازم. 2- ارائه مکان و محل مناسب که از لحاظ ایمنی، فنی، بهداشتی، آموزشی و تجهیزات وسایل لازم مورد تأیید شورای فنی استان باشد. 3- معرفی مدیر مسئول و جانشین واجد شرایط برای تصویب به شورای فنی استان. تبصره- در صورت عزل، استعفا یا فوت مدیر مسئول باید حداکثر ظرف مدت یک ماه، مدیر مسئول و جانشین واجد شرایط به شورای فنی استان معرفی شود. ماده5- مدیر مسئول به پیشنهاد مؤسس و هیأت مؤسس و تأیید شورای فنی استان مشغول به کار می‌شود. مدیر مسئول علاوه بر دارا بودن کلیه شرایط مؤسس (موضوع مفاد ماده 3 ضوابط) باید واجد یکی از شرایط اختصاصی ذیل باشد: 1- داشتن تحصیلات عالی ( لیسانس یا بالاتر) در یکی از رشته‌های هنری، حسب نوع فعالیت آموزشگاه 2- دارا بودن یکی از درجات 1و2و3 هنری در رشته مربوط از شورای ارزشیابی هنرمندان کشور. 3- دارا بودن درجه ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران برای آموزشگاههای آزاد خوشنویسی و دو سال سابقه آموزش هنری به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در آن زمینه. 4- دارا بودن مدرک فوق دیپلم در یکی از رشته‌های هنری حسب نوع آموزشگاه و دو سال سابقه آموزش هنری به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی( در استان‌های کشور، به غیر از استان تهران). 5- دارا بودن صلاحیت‌های لازم تجربی برای هنرمندان فاقد مدرک به تشخیص شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری. تبصره1- مدیران مسئول و جانشینان آنها در آموزشگاه‌های مخصوص آقایان باید منحصراً مرد و در آموزشگاه‌های مخصوص بانوان منحصراً زن باشند. تبصره2- فعالیت آموزشگاه‌ها باید منحصراً در زمینه آموزش آقایان یا بانوان باشد. ماده 6- وظایف مدیر مسئول: 1- نظارت و مراقبت در رعایت اصول و موازین اسلامی – فرهنگی در جریان کلی کار و محیط آم.زشگاه. 2-اجرای کلیه مقررات و بحشنامه‌های ابلاغ شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 3- حضور مرتب در آموزشگا. 4- حفظ و مراقبت از دفاتر آمار، بازرسی، ثبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نام و سایر دفاتر مورد نیاز آموزشگاه و ارائه آنها به مسئولین و بازرسان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 5- ارسال آمار هنرجویان ثبت نام شده هر دوره آموزشی به دوره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان. تیصره- در غیاب مدیر مسئول، کلیه وظایف برعهده جانشین وی می‌باشد، جانشین مدیر مسئول باید همان شرایط مدیر مسئول را داشته باشد. فصل سوم: شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری ماده7- به منظور دستیابی به اهداف زیر شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود: الف- رسیدگی و نظارت بر عملکرد آموزشگاه‌های آزاد هنری در سراسر کشور. ب- ایجاد هماهنگی‌های لازم در کار شوراهای رسیدگی و نظارت استان در سراسر کشور. ج- رسیدگی به درخواست تجدید نظر آرای صادره از شورای رسیدگی و نظارت استان. ماده8- اعظای شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری عبارتند از: - معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی(رییس شورا). - رییس مرکز گسترش آموزش‌های هنری - نماینده فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران. - کارشناس مسایل دینی با معرفی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی. - سه نفر کارشناس مسایل هنری حسب موضوع جلسه. تبصره 1- کارشناسان هنری پس از استعلام از نهادهای صنفی و دانشگاه‌های هنر (دولتی – غیردولتی) از سوی ریسس شورا دعوت خواهد شد. تبصره 2- آرای صادره از سوی شوراهای رسیدگی و نظارت استان ظرف مدت 20 روز، قابل اعتراض در شورای مرکزی نظارت است. تبصره 3- رأی شورای مرکزی نظارت قطعی و لازم‌الاجرا است و ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف به اجرای آن هستند. ماده 9- شوراهای رسیدگی و نظارت استان‌هابرای رسیدگی و نظارت عمومی بر عملکرد آموزشگاه‌ها با ترکیب زیر تشکیل می‌شوند. 1- مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان رییس شورا. 2- رییس اداره هنری اداره کل استان. 3- کارشناس مسایل دینی با انتخاب مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان. 4- دو نفر کارشناس مسایل هنری حسب موضوع جلسه. تبصره- کارشناسان هنری پس از استعلام از نهادهای صنفی و دانشگاه‌های هنر (دولتی –غیردولتی) از سوی رییس شورا دعوت به عمل خواهند شد. ماده10- مصوبات شوراهای رسیدگی و نظارت استان با رأی اکثریت اعضاء قابل اجرا بوده و از طریق مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ابلاغ خواهد شد. در صورت عدم اعتراض در ظرف مهلت مقرر در تبصره 2 ماده 8 مصوبات شوراهای رسیدگی و نظارت استان قطعی و لازم‍‌الاجرا است. ماده 11- مصوبات شورای رسیدگی و نظارت استان نباید مغایر مفاد این ضوابط و سایر مقررات جاری کشور باشد. ماده 12- وظایف و اختیارات شورای رسیدگی و نظارت استان: 1- بررسی و تأیید صلاحیت هیأت مؤسس، مدیر مسئول و جانشین مدیر مسئول. 2- نظارت بر عملکرد و برنامه‌های آموزش هنری آموزشگاه‌های استان براساس ضوابط ابلاغی. 3- تصویب نام آموزشگاه. 4- اتخاذ تصمیم نسبت به صدور یا لغو اجازه تأسیس آموزشگاه براساس ضوابط تعیین شده. تبصره- صدور مجوز فعالیتآموزشگاه‌های آزاد سرود و آهنگ‌های انقلابی پس از اعلام شوراهای رسیدگی و نظارت استان و تأیید شورای مرکزی نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد هنری انجام خواهد شد. فصل چهارم:نظارت ماده13- شوراهای رسیدگی و نظارت استانی، بر فعالیت‌های آموزشگاه‌های استان نظارت خواهند داشت. فصل پنجم:تخلفات ماده14- اقدامات زیر متناسب با میزان تخلف با توجه به محتویات پرونده و گزارش‌های واصله پس از بررسی و تأیید و تصویب شورای فنی استان توسط دارات کل اعمال و سوابق در پرونده درج و بایگانی خواهد شد: 1- تذکر شفاهی. 2- تذکر کتبی. 3- اخطار کتبی. 4- توبیخ کتبی. 5- تعطیل موقت آموزشگاه از 3 ماه تا یک سال. 6- برکنار ساختن موقت یا دائم مدیر مسئول. 7- لغو اجازه تأسیس و تعطیل دائم آموزشگاه و در صورت لزوم معرفی متخلف به مراجع ذی‌صلاح. ماده 15- مواردی که مجوز آموزشگاه را لغو خواهد کرد: 1- تخلفات اخلاقی چون رواج بی‌بندوباری، ترویج فرهنگ مبتذل از طریق آثار متذل و... 2- انتقال یا واگذاری آموزشگاه به غیر یا تغییر اعضای هیأت مؤسس بدون موافقت شورای فنی استان. 3- به کارگیری کسانی که رد صلاحیت شده‌اند. 4- انجام تخلفات مالی با تأیید شورای فنی استان و شورای مرکزی. 5- تشکیل کلاس‌های مختلط. تبصره- تشکیل کلاس‌های مختلط در برخی از زمینه‌ها نیازمند داشتن اجازه رسمی از شورای مرکزی یا فنی استان است. 6- تشکیل هر نوع کلاس به جز آنچه در متن اجاره‌نامه تأسیس قید شده است. تبصره- شورای فنی استان می‌تواند در مورد برخی از تخلفات فوق‌الذکر به مؤسس یا هیأت مؤسس اخطار در صورت عدم توجه مطابق بند 7 ماده 14 اقدام نماید. 7- عدم رعایت اصول سیاست فرهنگی، با تأیید شورای مرکزی یا فنی استان. فصل ششم: مقررات عمومی ماده 16- آموزشگاه باید از مکان و ساختمان مناسب برخوردار بوده و نباید فعالیت آن مخل آسایش عمومی باشد. ماده 17- اجازه تأسیس آموزشگاه‌هایی که حداکثر پس از 6 ماه از تاریخ صدور، دایر نشده و یا فعالیت خود را کتباً به اطلاع اداره کل ارشاد نرسانده باشند لغو خواهد شد. ماده 18- اجازه تأسیس آموزشگاه و یا عضویت در هیأت مؤسس قابل واگذاری یا انتقال به غیر نیست. ماده19- در صورت فوت یا استعفا یا اعلام عدم صلاحیت هر یک از اعضای هیأت مؤسس، آموزشگاه تا پایان دوره و حداکثر تا یک سال با مسئولیت کامل مدیر مسئول به کار خود ادامه خواهد داد. تقاضای ترمیم هیأت مؤسس از سوی باقیمانده اعضاء بلامانع است. تبصره- در صورتی که عضو مؤسس یک نفر باشد مجوز با معرفی کلیه وارث وی، به نام یک نفر واجد شرایط در ماده 3 این ضوابط صادر خواهد شد. ماده 20- برای ثبت نام هنرجویان کمتر از 18 سال در آموزشگاه‌های آزاد موافقت کتبی ولی الزامی است. ماده 21- بایستی کلیه کارکنان آموزشگاه‍‌های مخصوص بانوان به استثنای کادر نگهبانی، زن و کلیه کارکنان آموزشگاه‌های مخصوص آقایان، مرد باشند. ماده22- اوراق و آگهی‌های تبلیغاتی باید با رعایت دقیق متن مجوز و منحصراً با قید نام مصوب مندرج در مجوز تنظیم گردد. ماده23- آموزشگاه‌ها موظفند دفتر آمار، ثبت نام و بازرسی مورد نیاز خود را تهیه و توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شماره‌گذاری و پلمپ کنند. ماده24- با تصویب این ضوابط کلیه دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌‎های قبلی مربوط به آموزشگاه‌های آزاد هنری لغو می‌شود. ماده25- پس از ابلاغ این ضوابط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کلیه آموزشگاه‌های هنری موظفند که حداکثر ظرف مدت یک سال بر طبق ضوابط و مقررات آن، اقدام به اخذ اجازه‌نامه تأسیس نمایند. در غیر این صورت امتیاز تأسیس آموزشگاه لغو خواهد شد. حد نصاب امتیازات مکتسبه از عوامل تعیین درجات هنری برای اعطای درجه به شرح ذیل است: حد نصاب امتیازات مکتسبه از عوامل درجات هنری شماره (3)جدول درجه هنری 1 2 3 4 5 حدنصاب 180 160 140 120 100

  • شرایط اخذ مجوز فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

 

شرایط اخذ مجوز فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی

الف: تابعیت جمهوری اسلامی ایران

ب: اعتقاد به مبانی دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی شناخته شده در قانون جمهوری اسلامی ایران و داشتن حسن شهرت و صلاحیت اخلاقی به تایید اداره اماکن عمومی

پ: عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم محکومیت کیفری

ت: انجام خدوت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت دائم

ث: عدم اشتغال در بخش های دولتی و غیر دولتی

ج: دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

 

  • ضوابط برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری

(مصوب جلسه 447 مورخ 12/5/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی) ضوابط و شرایط نحوه برگزاری مسابقات دینی، فرهنگی و هنری که در سطح کشور برگزار می‌شود به شرح زیر تعیین و تصویب می‌گردد: ماده 1- از تاریخ تصویب این ضوابط، برگزاری هر گونه مسابقات دینی، فرهنگی و هنری که به صورت عمومی باشد بایستی متضمن اهداف فرهنگی و هنری بوده و حداقل با یکی از موازین مشروحه زیر منطبق گردد: الف) ارتقای فرهنگ عمومی و آگاهی های علمی، فرهنگی، هنری و اخلاقی و رواج روح تحقیق و عادت به مطالعه در جامعه. ب) فراهم آوردن زمینه رقابت سالم میان پدید‌آورندگان آثار فرهنگی و هنری. ج) شناخت و تشویق استعدادها و خلاقیت های فرهنگی و هنری. د) تشویق مردم به مشارکت تعاون در امور فرهنگی و هنری. ماده 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی برگزاری مسابقه، پس از کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای یک بار یا یک دوره زمانی خاص، می توانند مسابقه را برگزار نمایند. موضوع این مسابقات باید اهداف و وظایف و توان عامی و عملی برگزارکنندگان متناسب باشد. بتصره – دستگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی و هنری، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و نهادهای انقلاب اسلامی از شمول این ماده خارج است. ماده 3 مؤسسات و مراکز غیرانتفایی یا اشخاص، فقط در صورت تأیید و کسب مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با رعایت ضوابط، مجاز به برگزاری مسابقه بر حسب مورد خواهند بود. تبصره 1- مؤسسات و مراکز و اشخاص موضوع ماده 3 مکلفند فرد با هیأت صاحب نظر و ذی صلاح را به منظور نظارت بر جریان انجام مسابقه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معرفی نمایند. تبصره 2- به جز در مورد مسابقات سراسری و کشوری مرجع و صدور مجوز در خارج از مرکز، ادارات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها خواهند بود. ماده 4- کلیه متقاضیان موظفند درخواست نامه خود را به همراه اطّلاعات مربوط به شرایط و یک ماه قبل از انتشار آگهی جهت بررسی و کسب مجوز به معاونت ذیربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ادارات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ) تسلیم نمایند. این وزارت موظف است ظرف مدت پانزده روز به درخواست‌ها پاسخ دهد. ماده 5- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند با اعزام نماینده بر نحوه برگزاری مسابقه و اعطای جوایز نظارت کند و از برگزاری مسابقاتی که به نحوی با مفاد این ضوابط مغایرت داشته باشد در هر مرحله جلوگیری نماید. ماده 6- اخذ وجه از شرکت کنندگـان در این مسـابقـات ممنوع است. تبصره – قبول هدایای نقـدی و غیر نقـدی توسط مراکز و مؤسسات خیریه، مساجد، انجمن‌ها و کانون‌های فرهنگی هنری قانونی که درآمدهای آن وقف و یا صرف امور فرهنگی و اجتماعی می‌شود با رعایت سایر شرایط بلامانع است. و نظارت بر چگونگی استفاده از هدایای دریافتی را آیین نامه اجرایی مشخص می‌نماید. ماده 7- ملیه نشریات، چاپخانه ها و وسایل ارتباط جمعی موظفند از چاپ و انتشار هر گونه خبر یا آگهی مربوط به برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری قبل از ارائه مجوز لازم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خودداری نمایند. ماده 8- این ضوابط برای کلیه مؤسسات اعم از مراکز فرهنگی و غیر فرهنگی و اشخاص حقیقی و مؤسسات و مراکز مطبوعاتی و انتشاراتی لازم‌الجراست و متخلف و ناشر اطلاعیه و با آگهی برگزاری مسابقه فرهنگی حسب مورد و با توجه به نوع تخلف لا اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت پیگرد قانوی قرار خواهند گرفت. ماده 9- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که با رعایت این ضوابط به برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری اقدام می نمایند موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ برگزاری مسابقه نتیجه را به معاونت ذیربط در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ( ادارات تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) گزارش نمایند. ماده 10- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذیزبط مکلفند به تقاضای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ادامه فعالیت مؤسساتی که در راستای مفاد این ضوابط متخلف شناخته شوند جلوگیری نمایند و فعالیت مجدد این قبیل مراکز، موکول به صدر مجوز جدید از سوی این وزارتخانه می شود. ماده 11- آیین نامه اجرایی این ضوابط توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و پس از تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا و پیگیری خواهد بود. ضوابط فوق در 11 ماده و 4 تبصره در جلسه 447 مورخ 12/5/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

  • آیین نامه شورای هنر

آیین نامه شورای هنر (مصوب جلسه 425 مورخ 27/5/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی) به منظور تدوین سیاست های لازم در امر هنر، شورای هنر یه عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای عالی تشکیل می شود. ماده1- وظایف 1-تدوین سیاست های کلان هنری جمهوری اسلامی ایران برای پیشنهاد به شورای عالی انقـلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام. 2-پیشنهاد سیاست ها و راهکارها در زمینه: الف - آموزش عالی و پژهش های هنـری. ب - ارتقاء فرهنگ مکتوب هنر مذهبی و شرقی از طریق ایجاد تسهیلات تألیف و ترجمه. ج- تعیین اولویت ها در تولیدات هنری. د – معرفی آثار هنری ایران و هنـرمندان کشورهای اسلامی و شرقی به جهان (از طریق تألیف، ترجمه، برگزاری نمایشگاه ها، جشنواره ها...) هـ - شناسایی، معرفی، حفظ و صـیانت از آثار هنری کشور. و – انتقال مفاهیم و ارزش های انقـلاب اسلامی به نسل جدید از طریق هنر. ز – تببن جنبه های نظری هنر در زمینه هایی چون زیبایی شناسی، عرفان، فلسفه و همچنین شناسایی و نقد جریانات هنری. ح – برنامه ریزی برای معرفی آثار کلاسیک فرهنگی –هنری به منظور حفظ و اشاعه هویت فرهنگ ایرانی – اسلامی. 3-تقـویت ارتباط و هماهنگی میان بخش های تولیدی، اجرایی و عامی هنر. 4-تعیین سیاست های معرفی و ترویج هنرهای بومی و محلی. 5-حمایت از پژوهش های دینی، فلسفی و عرفانی درباره مبانی هنر و استفاده کاربردی از نتایج این پژوهش ها در تولید آثار هنری، معماری و شهر سازی. 6-تصویب اساسنامه بنیادها و نهادهای هنری در سطح ملی که از شورای عالی انقــلاب فرهنگی ارجاع می شود. 7-ارزیابی گزارش سالانه فعالیت های هنری کشور و ارائه آن به شورای عالی انقـلاب فرهنگی. 8-تبیین نقش کاریردی هنر و تدوین و پیشنهاد سیاست های مربوط به آن. 9-بررسی مواردد ارجاعی از شورای عالی انقـلاب فرهنگی. ماده 2- اعضاء : 1-وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 2-وزیر فرهنگ و آموزش عالی 3-رییس سازمان صدا و سیما 4-رییس سازمان تبلیغات اسلامی 5-سه نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی تبصره 1- رییس، دبیر و منشی از میان اعضاء انتخاب می شوند. تبصره 2- احکام اعضای بند5 و رییس شورا توسط ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی برای مدت سه سال صادر می شود. تبصره 3- ( الحاقی مصوب جلسه 593 مورخ 23/8/1385 شورای عالی انقـلاب فرهنگی) – معاونین اعضای بند 1 تا 5 و رییس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی حسب موضوع می توانند بدون حق رأی در جلسات شورای هنر شرکت نمایند. ماده 3- شورا می تواند برای اجرای وظایف خود گروه های کار تشکیل دهد و در موضوعات هنری از صاحب نظران و کارشناسان مربوط افرادی را برای مشورت دعوت کند. ماده 4- مصوبات شورا پس از تصویب نهایی در شورای عالی انقلاب فرهنگی از طریق دبیرخانه شورای عالی به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود. آیین نامه فوق در ماده 4و تبصره 2در جلسه 425 مورخ 27/5/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید.

  • سیاست های هنرهای نمایشی

(مصوب جلسه 457 مورخ 26/11/1378 شورای عالی انقلاب فرهنگی) شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 457 مورخ 26/11/78 بنا به پیشنهاد شورای هنر ( شماره 2341/دش مورخ 13/7/78)، سیاست های هنرهای نمایشی را به این شرح تصویب کرد: مقدمه: با توجه به اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه 288 شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 20/5/71 و با استناد به بند 12 از « اولویت‌‌ها و سیاست‌های کلی». سیاست‌های هنرهای نمایشی (تئاتر) کشور به شرح زیر تعیین می‌شود: ماده1- هدف و ضرورت: هنر تئاتر از عناصر مقوّم فرهنگی جامعه است که گسترش آن با توجه به بند 1و19 اصول سیاست فرهنگی به منظور اعتلای فرهنگی جامعه اسلامی ایران صورت می‌پذیرد. ماده2- حمایت دولت: با توجه به بند 24- از اصول سیاست فرهنگی، دولت موظف است شرایط مادی و معنوی لازم را برای تولید نمایش و ایجاد مکان های نمایشی در سراسر کشور فراهم آورد و حمایت لازم را برای گسترش و اعتلای هنر تئاتر انجام دهد. تبصره: نمایش‌هایی که برگرفته از فرهنگ اصیل اسلامی و نشأت گرفته از پیام انقلاب اسلامی و مقوم تئاتر ملی باشند در اولویت ویژه قرار خواهند گرفت. ماده 3- هدایت و نظارت: هدایت و نظارت بر اجراهای عمومی هنرهای نمایشی در سراسر کشور بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر به منظور دستیابی، حفظ و صیانت اهداف فرهنگی و اصول سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام می پذیرد. تبصره 1: نظارت بر اجرای عمومی هنرهای نمایشی (تئاتر) در سراسر کشور براساس آیین‌نامه جداگانــه ای صورت می‌پذیرد. این آیین‌نامه به تصویب شورای هنر خواهد رسید. تبصره 2: نظارت بر اجرای نمایش در داخل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و نیز جشنواره‌های دانشجویی و تئاترهای تلویزیونی از موضوع این ماده مستثنی است. در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور این امر به عهده شورای فرهنگی هر دانشگاه خواهد بود که آیین‌نامه آن توسط وزرای فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تصویب و ابلاغ خواهد شد.1 1.شماره 1824 / دش 3/4/1381 تکمیل تبصره 2 ماده 3 سیاست‌های هنرهای نمایشی (مصوب جلسه 499 مورخ 11/4/1381 شورای عالی انقلاب فرهنگی) شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 449 مورخ 11/4/1381، به پیشنهاد شورای هنر (نامه شماره 1100/ 110 / 230 مورخ 7/3/1381) تبصره 2 ماده 3 سیاست‌های هنرهای نمایشی را (ابلاغیه شماره 4068 / دش مورخ 22/12/1378 ) به این شرح تصویب کرد. تبصره 2 ماده3: نظارت بر اجرای نمایش در داخل دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور و نیز جشنواره‌های دانشجویی، تئاترهــای تلویزیونی و نمایش های مربوط به کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از موضوع این ماده مستثنی است. در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور این امر به عهده شورای فرهنگی هر دانشگاه خواهد بود که آیین نامه‌ آن توسط وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تصویب و ابلاغ خواهد شد. رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی – سید محمد خاتمی ماده 4- آموزش و پژوهش: به منظور بارری استعدادها، افزایش آگاهی، دانش و توانایی نیروی انسانی در عرصه هنر نمایش، تقویت و ترویج آموزش و پژوهش، لازم است دستگاه‌های ذیربط وظایف زیر را انجام دهند: الف- آموزش رسمی تئاتر در سطوح عالی برعهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی و یا مؤسساتی است که دارای مجوز رسمی باشند. ب-صدور مجوز و نظارت بر آموزشگاه‌های آزاد در زمینه هنرهای نمایشی برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. ج- وزارت آموزش و پرورش موظف است برنامه مشخصی برای آموزش و ترویج هنر نمایش در مدارس تهیه و با هماهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه نماید. لازم است با همکاری این دو وزارتخانه، زمینه‌های تأسیس و گسترش هنرستان‌های نمایش فراهم گردد. د- فرهگستان هنر موظف است به تهیه طرح های و کاربردی پژوهشی است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حمایت کامل از اجرای این طرح ها می باشد. ماده 5- تبادل نظر (اصلاحی مصوب جلسه 521 مورخ 24/4/1382 شورای عالی انقلاب فرهنگی): با توجه به بند 2و3 اصول سیاست فرهنگی تبادل گروه های نمایشی ایرانی و دیگر کشورهای جهان به منظور آشنا ساختن جهانیان با فرهنگ و هنر اسلامی وایرانی و نیز آشنایی علاقه مندان ایرانی با سبک ها وشیوه های متداول و نوین هنرهای نمایشی در جهان ضروری است . این تبادل باید با در نظر گرفتن ارزش ها اصول وشنون جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد .دستورالعمل این تبادل در شورای عالی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی وبا همکاری وزارت امور خارجه تهیه وبه تصویب شورای هنر خواهد رسید. ماده 6- جشواره ها: برگزاری جشواره های نمایشی به منظور معرفی هنر ایرانی وانقلاب اسلامی مبادله اندیشه و تجارت، ارزیابی و معرفی آثار ارزشمند نمایشی، کشف و معرفی استعدادهای جوان و رونق فعالیت‌های نمایشی ( با توجه به بند 2 اهداف سیاست فرهنگی) خواهد بود. سازماندهی، هماهنگی و صدور مجوز برای برگزاری جشنواره‌های نمایشی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشد اسلامی است. نظارت بر اعمال سیاست‌ها و اصول ارزش‌های مندرج در اصول سیاست‌های فرهنگی در جشنواره‌های نمایشی از وظایف و مسئولیت‌های این وزارتخانه است. 9-3- تقویت مراکز خبری با بهره گیری از دانش فنی جدید و انتخاب شیوه‌های مؤثر و متنوع تبلیغاتی. 10-3- بهره گیری از نظریات و تجربیات مسئولان، اساتید و کارشناسان امور فرهنگی و هنری و ارتباط جمعی. 11-3- ایجاد زمینه های مناسب برای بهره گیری مطلوب و متعادل فرهنگی و هنری از اوقات فراغت و تفریح. 12-3- تقویت و ارتباط مناسب و مکمل بخش فرهنگ با مردم. 13-3- هماهنگی در تصمیم گیری و برنامه ریزی فرهنگی با بخش‌های فرهنگی. سیاست‌های فوق در جلسات 444 مورخ 1/4/78، 445 مورخ 15/4/78، 447 مورخ 12/5/78، 450 مورخ 20/7/78، 451 مورخ 4/8/78، 452 مورخ 18/8/78، 453 مورخ 16/9/78، 455 مورخ 14/10/78 و 459 مورخ 24/12/78 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسید.

  • قانون ساماندهی مد و لباس

ماده1- به منظور حفظ و تقویت فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی ، ارج نهادن، تبیین، تئبیت و ترویج الگوهای بومی و ملی، هدایت بازار تولید و عرضه البسه و پوشاک براساس طرح ها و الگوهایداخلی و نیز در جهت ترغیب مردم به پرهیز از انتخاب و پرهیز از مصرف الگوهای بیگانه و غیر مأنوس با فرهنگ و هویت ایرانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است جهت پی ریزی ساختار مدیریتی موضوع این قانون، کار گروهی (کمیته ای) متشکل از یک نفرنماینده تام الاختیار از یک نفر نماینده تام الختیار از هر کدام از وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مدیریت و برنامه ریزی کشور و سه نفر از نمایندگان صنوف ذیربط (طراحان و تولید کنندگان) و یک نفر نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل دهد. تبصره- مصوبات این کارگروه (کمیته) پس از امضاء و ابلاغ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قابل اجرا خواهد بود. ماده 2- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفـنـــد در جهت ترویج نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی و بومی مناطق مختلف ایران نمادها و الگوهای مورد تأیید کار گروه (کمیته) یاده شده در ماده ( 1) این قانون را تــشویق و ترغیــب و تبلیــغ نماینــد و در جهت پرهـیز از تبلیـغ الگوهای مغایر با فرهنگ ایرانی – اسلامی اهتمام جدی بورزنـد. ماده 3- وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی مکـلــف اسـت بــا همکــاری وزارت بازرگــانی جهت تبــادل فرهنــگی ملل مسامان، موزه، نمایشگاه و جشنواره ملــی، منطقــه ای و بــین المللی با محوریــت معــرفی نمادها و الگوهای پارچه و لباس ایرانی – اسلامی برگزار نماید. ماده4- طرح ها و الگوهای تولید شده پارچه و لباس مبتنی بر نمادهای ایرانی – اسلامی مشمول حمایت قانونی حقوق مؤلفان و مصنفان و کانون ثبت اختراعات و مالکیت صنـعتی خواهد بود. ماده 5- وزارت بازرگانی مکلف است برای دسترسی عمومی و حمایت از تولید و فروش پارچه ها و پوشاک منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی، نمایشگاه های عرضه فصلی مد و لباس و پوشاک برگزار نماید. ماده 6- وزارت بازرگانی مکلف است برای حمایت از تولیدات داخلی با رعایت قانون مقررات صادرات و واردات مصوب سال 1372 و اصـلاحات بعدی آن ، عوارض گمـرکـی ، بر واردات تجاری پوشاک و پارچه های خارجی وضع نماید به نحوی که امکان رقابت برای تولیـد کـنندگان داخلی فراهـم گـردد. ماده 7- وزارتخانه های تعاون، کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مکلفنــد در تأسـیس تعاونی، اعطای مجوز فعالیت و استفاده از تسهیـلات دولـتی، طراحان و تولید کنندگان پارچه و لباس مبتنی بــر الگوهای ایرانی – اسلامی را در اولویت قرار دهند. تبصره –تعیین شرایط استفاده از تسهیلات و مزایــای دولتی و مشمولان آن به عهده کارگروه (کمیته) یاد شده در ماده (1) این قانون خواهد بود. تبصره 2- بانک ها ملزوم هستند که در اعطای تسهیلات بانکی و وام های خود اشتغالی، متقاضیان فوق را در اولویت قرار دهند. ماده 8- وزارت بازرگانی موظف است تمهیدات و اقدامات حمایتی لازم را برای تشکیل و تقویت صنف طراحان لباس لباس اعمال نماید. ماده 9- کلیه دستگاه های دولتی مکلفند از بودجه سنواتی ردیف های خدماتی رفاهی خود، جهت تشویق تقاضای پارچه و لباس منطبق با الگوهای ایرانی – اسلامی تسهیلات خرید پارچه و لباس های مذکور را در اختیار کارکنان خود قرار دهند. ماده 10- وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی موظفند نسبت به حمایت و پشتیبانی از تحقیقات و رساله های تخصصی مشمول این قانون اقدام لازم به عمل آورند. ماده 11- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت ارشاد اسلامی با همکاری سایر دستگاه ها و نهادهای ذیربط تهیه و تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/10/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

  • قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان فصل یکم- تعاریف ماده 1- از نظر این قانون به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می اید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق می شود. ماده 2- اثر های مورد حمایت این قانون به شرح زیر است: 1-کتاب و رساله و جزوه و نمیشنامه و هر نوشته دیگر علم یو فنی و ادبی و هرنی. 2-شعر و ترانه و سرود و تصنیف که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد. 3-اثر سمعی و بصری به منظور اجرا در صحنه های نمایش یا پرده سینما یا پخش از رادیو یا تلویزیون که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد. 4-اثر موسیقی که به هر ترتیب و روش نوشته یا ضبط یا نشر شده باشد. 5-نقاشی و تصویر و طرح و نقش و نقشه جغرافیایی ابتکاری و نوشته ها و خط های تزئینی و هر گوهه اثر تزئینی و اثر تجسمی که به هرطریق و روش به صورت ساده یا ترکیبی به وجود آمده باشد. 6-هر گونه پیکره (مجسمه). 7-اثر معماری از قبیل طرح و نقشه ساختمان. 8-اثر عکاسی که با روش ابتکاری و ابداع پدید آمده باشد. 9-اثر ابتکاری مربوط به هنرهای دستی یا صنعتی و نقشه قالی و گلیم. 10-اثر ابتکاری که بر پایه فرهنگ عامه (فولکلور) یا میراث فرهنگی و هنر ملی پدید آمده بادش. 11-اثر فنی که جنبه ابداع و ابتکار داشته باشد 12-هر گونه اثر مبتکرانه دیگر که از ترکیب چند اثر از اثرهای نامبرده در این فصل پدید آمده باشد. فصل دوم – حوق پدید آورنده ماده 3- حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و عرصه و اجرای اثر و حقوق بهره برداری مادی و معنوی از نام و اثر اوست. ماده 4- حقوق معنوی پدید آورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیر قبال انتقال است. ماده 5- پدید آورنده اثر های مورد حمایت این قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد از جمله موارد زیر به غیر واگذار کند: 1-تهیه فیلم های سینمایی و تلویزیونی و مانند آن. 2-نمایش صحنه ای مانند تئاتر و باله و نمایش های دیگر. 3-ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صحنه یا نوار یا هر وسیله دیگر. 4-پخش از رادیو و تلویزیون و وسایل دیگر. 5-ترجمه و نشر و تکثیر و عرضه اثر از راه چاپ و نقاشی و عکاسی و گراور و کلیشه و قالب ریزی و مانند آن. 6-استفاده از اثر در کارهای علمی و ادبی و صنعی و هنری و تبلیغاتی. 7-به کار بردن اثر در فراهم کردن یا پدید آوردن اثر های دیگری که در ماده دوم این قانون درج شده است. ماده 6- اثری که با همکاری دو یا چند پدید آورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آورندگان است. ماده 7- نقل از اثرهایی که انتشار یافته است و استناد به آنها به مقاصد ادبی و علمی و فنی و آموزشی و تربیتی و به صورت انتقاد و تقریظ با ذکر ماخذ در حدود متعارف مجاز است. تبصره- ذکر ماخذ در مورد جزوه هایی که برای تدریس در موسسات آموزشی توسط معلمان آنها تهیه و تکثیر می شود الزامی نیست مشروط بر این که جنبه انتفاعی نداشته باشد. ماده 8- کتابخانه های عمومی و موسسات جمع اوری نشریات و موسسات علمی و آموزشی که به صورت غیر انتفاعی اداره می شوند می توانند طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رید از اثر های مورد حمایت این قانون از راه عکسبرداری یا طرق مشابه آن به میزان مورد نیاز و متناسب با فعالیت خود نسخه برداری کنند. ماده 9- وزارت اطلاعات1 می تواند آثاری را که قبل از تصویب این قانن پخش کرده و یا انتشار داده است پس از تصویب این قانون نیز کماکان مورد استفاده قرار دهد. ماده 10- وزارت آموزش و پرورش می تواند کتاب های درسی را که قبل از تصویب این قانون به موجب قانون کتاب های درسی چاپ و منتشر کرده است کماکان مورد استفاده قرار دهد. ماده 11- نسخه برداری از اثرهای مورد حمایت این قانون، مذکور در بند 1 از ماده 2 و ضبط برنامه های رادیویی و تلویزیونی فقط در صورتی که برای استفاده شخصی و غیر انتفاعی باشد مجاز است. فصل سوم- مدت حمایت از حق پدید آورنده و حمایت های قانونی دیگر ماده 12- مدت استفاده از حقوق مادی پدید آورنده موضوع این قانون که به موجب وصایت یا وراثت منتقل می شود از تاریخ مرگ پدید آورنده سی سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار وزارت فرهنگ و هنر قرار خواهد گرفت. تبصره – مدت حمایت اثر مشترک موضوع ماده 6 این قانون سی سال بعد از فوت آخرین پدید آورنده خواهد بود. ماده 13- حقوق مادی اثرهایی که در نتیجه سفارش پدید می آید تا سی سال از تاریخ پدید آمدن اثر متعلق به سفارش دهنده است مگر آن که برای مدت کمتر یا ترتیب محدود تری توافق شده باشد. تبصره – پاداش و جایز نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی و هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به اثار مورد حمایت این قانون موضوع این ماده تعلق می گیرد متعلق به پدید آورنده خواهد بود. ماده 14- انتقال گیرنده حق پدید آورنده می تواند تا سی سال پس از واگذاری از این حق استفاده کند مگر این که برای مدت کمتر توافق شده باشد. ماده 15- در مورد مواد 13 و 14 پس از انقضای مدت های مندرج در آن مواد استفاده از حق مذکور در صورت حیات پدید آورنده متعلق به خود او و در غیر این صورت تابع ترتیب مقرر در ماده 12 خواهد بود. ماده 16- در موارد زیر حقوق مادی پدید اورنده از تاریخ نشر یا عرضه به مدت سی سال مورد حمایت این قانون خواهد بود: 1-اثر های سینمایی یا عکاسی. 2-هرگاه اثر متعلق به شخص حقوقی باشد یا حق استفاده از آن به شخص حقوقی واگذار شده باشد. ماده 17- نام و عنوان و نشان ویژه ای که معرف اثر است از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود و هیچکس نمی تواند آنها را برای اثر دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القا شبهه کند به کار برد. ماده 18- انتقال گیرنده و ناشر و کسانی که طبق این قانون اجازه استفاده یا استناد یا اقتباس از اثری را به منظور انتفاع دارند باید نام پدید آورنده را با عنوان و نشانه ویژه معرف اثر همراه اثر یا روی نسخه اصلی یا نسخه های چاپی یا تکثیر شده به روش معمول و متداول اعلام و درج نمایند مگر این که پدید اورنده به ترتیب دیگر موافقت کرده باشد. ماده 19- هر گونه تغییر یا تحریف در اثرهای مورد حمایت این قانون و نشر آن بدون اجازه پدید آورنده ممنوع است. ماده 20- چاپخانه ها و بنگاه های ضبط صوت و کارگاه ها و اشخاصی که به چاپ یا نشر یا پخش و یا ضبط و یا تکثیر اثرهای مورد حمایت این قانون می پردازند باید شماره دفعات چاپ و تعداد نسخه کتاب یا ضبط یا تکثیر یا پخش یا انتشار و شماره مسلسل روی صفحه موسیقی و صدا را بر تمام نسخه هایی که پخش می شود یا ذکر تاریخ و نام چاپخانه یا بنگاه و کارگاه مربوط به حسب مورد درج نمایند. ماده 21- پدید آورندگان می توانند اثر و نام وعنوان و نشانه ویژه اثرخود را در مراکزی که وزارت فرهنگ و هنر با تعیین نوع آثار آگهی می نماید به ثبت برسانند. ایین نامه چگونگی و ترتیب انجام یافت تشریفات ثبت وهمچنین مرجع پذیرفتن درخواست ثبت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده 22- حقوق مادی پدید آورنده موقعی از حمایت این قانون برخوردار خواهد بود که اثر برای نخستین بار درایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً درهیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد. تخلفات و مجازات ها ماده 23- هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا به نام پدید آورنده بدون اجازه او یا عامداً به شخص دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ماده 24- هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشرکند به حبس تادیبی ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. ماده 25- متخلفین ازمواد 17-18-19-20 این قانون به حبس تادیبی ازسه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد. ماده 26- نسبت به متخلفان ازمواد 17-18-19-20 این قانون درمواردی که به سبب سپری شدن مدت حق پدید آورنده استفاده از اثر با رعایت مقررات این قانون برای همگان آزاد است وزرات فرهنگ و هنر عنوان شاکی خصوصی را خواهد داشت. ماده 27- شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهایی درخواست کند که مفاد حکم دریکی از روزنامه ها به انتخاب وهزینه او آگهی شود. ماده 28- هرگاه تخلف ازاین قانون شخص حقوقی باشد علاوه برتعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی ازتصمیم او باشد خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما به التفاوت ازاموال مرتکب جرم جبران می شود. ماده 29- مراجع قضایی می توانند ضمن رسیدگی به شکایت شاکی خصوصی نسبت به جلوگیری از نشر وپخش و عرضه آثار مورد شکایت و ضبط آن دستور لازم به ضابطین دادگستری بدهند. ماده 30- اثرهایی که پیش از تصویب این قانون پدید آمده از حمایت این قانون برخوردار است . اشخاصی که بدون اجازه از اثرهای دیگران تا تاریخ تصویب این قانون استفاده یا بهره برداری کرده اند حق نشر یا اجرا یا پخش یا تکثیر یا ارائه مجدد یا فروش آن آثار را ندارند مگر با اجازه پدید آورنده یا قائم مقام او با رعایت این قانون . متخلفین ازحکم این ماده و همچنین کسانی که برای فرار از کیفر به تاریخ مقدم بر تصویب این قانون اثر را به چاپ رسانند یا ضبط یا تکثیر یا از آن بهره برداری کنند به کیفر مقرر در ماده 23 محکوم خواهند شد. دعاوی و شکایاتی که قبل ازتصویب این قانون در مراجع قضایی مطرح گردیده وبه اعتبار خود باقی است . ماده 31- تعقیب بزه های مذکور در این قانون با شکایت شاکی خصوصی شروع و با گذشت او موقوف می شود. ماد 32- مواد 245و 246 و 247و248 قانون مجازات عمومی1 ملغی است ماده 33- آیین نامه های اجرایی این قانون از طرف وزارت فرهنگ وهنر و وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات تهیه و به تصویب هیات وزیرات خواهد رسید. قانون فوق مشتمل برسی و سه ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس سنا درتاریخ روز دوشنبه سوم آذرماده 1348 درجلسه روز پنجشنبه یازدهم دی ماه یکهزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

  • ماده واحده تاسیس موسسه هنرمندان پیشکسوت

ماده واحده تاسیس موسسه هنرمندان پیشکسوت مصوب جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی درجلسه 596 مورخ 5/10/1385 ماده واحده تاسیس موسسه هنرمندان پیشکسوت را به شرح ذیل تصویب کرد: «ماده واحده- به منظور پاسداشت شان و منزلت هنرمندان با سابقه کشور در حوزه های متعدد هنری و تکریم مقام آنان «موسسه هنرمندان پیشکسوت» وابسته به بنیاد فرهنگی و هنری رودکی تاسیس می شود. اساسنامه موسسه به تصویب شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.» رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی – محمود احمدی نژاد اساسنامه موسسه هنرمندان پیشکسوت (مصوب جلسه 157 مورخ 3/11/1385 شورای معین بر اساس تفویض جلسه 596 مورخ 5/10/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی) ماده 1- در راستای پاسداشت شان و منزلت هنرمنداتن با سابقه کشور در حوزه های متعدد هنری و تکریم مقام آنان «موسسه هنرمندان پیشکسوت» که از این به بعد در این اساسنامه به اختصار «موسسه» نامیده می شود. به شرح ذیل تشکیل خواهد شد. موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و وابسته به بنیاد فرهنگی و هنری رودکی است و امور آن طبق این اساسنامه و مقررات مربوطه اداره خواهد شد. ماده 2- هنرمند پیشکسوت به کسی اطلاق می شود که در یکی از حوزه های موسیقی، نمایش، شعر، ادبیات داستانی، سینما، معماری، هنر های سنتی، تجسمی و خوشنویسی به خلق آثاری برجسته اشتهار و اشتغال داشته یا دارد و واجد شرایط زیر می باشد: الف) بیش از 35 سال سابقه حرفه هنری. ب) بیش از 60 سال سن. ج) برخورداری از حسن شهرت در جامعه هنری کشور وصاحب سبک ویژه. تبصره- مرجع تعیین هنرمند پیشکسوت شورای ارزشیابی هنرمندان و شاعران کشور می باشد. ماده 3- اهداف موسسه عبارت است از: 1-استفاده از تجربیات و سوابق ارزشمند فرهنگی و هنری پیشکسوتان در جهت کمک به بلاندگی معنوی، فرهنگی، اجتماعی و علمی کشور. 2-توسعه و تقویت روابط و انس میان آنان.

  • شرایط صدور مجوز اجرای برنامه های موسیقی

شرایط صدور مجوز اجرای برنامه های موسیقی

مدارک مورد نیاز : 1-ارائه در خواست کتبی توسط سرپرست گروه با ذکر مکان اجرا 2-یک حلقه CD از اجرا گروه با کیفیت مطلوب بدون تمهیدات استودیویی 3-اشعار تایپ شده با ذکر نام شاعر (یک نسخه) 4-تکمیل فرم بانک اطلاعات موسیقیدانان کشور (توسط تک تک اعضای گروه) 5-عکس دسته جمعی از گروه با سازهای مربوطه 6-تکمیل فرم های مربوطه 7-موافقت کتبی از مکان اجرا پس از اخذ نتیجه تذکر : 1-به مدارک ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد 2-هر گونه اصلاح یا تغییر مندرجات فرم ها و مدارک پس از تحویل منجر به بررسی مجدد خواهد شد 3-کلیه مدارک پس از تحویل مسترد نخواهد شد 4-برای اجرا در سالن های با ظرفیت بالای 500 نفر معرفی یک شرکت یا مؤسسه که از دفتر موسیقی پروانه فعالیت در زمینه تهیه، تولید و تکثیر آثار صوتی در یافت کرده، الزامی است 5- نشانی و شماره تلفن گروه

  • اساسنامه فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

اساسنامه فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

(مصوب جلسه 439 مورخ 25/12/1377 شورای عالی انقلاب فرهنگی) به استناد بند 24 قانون اهداف و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوبه شماره 3603/دش مورخ 2/9/76) فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران طبق این اساسنامه تشکیل می شود. ماده 1- هدف : به منظور پاسداری از میراث و هنر اسلامی و ملی و پیشنهاد سیاست ها، راهبــردها و دسـتیابی بـه آخرین یافته ها و نوآوری ها و نیز ارتقای فرهنگ اسلامی برای مقابله با تهدیدات فرهنگ مهاجم ، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران تشکیل می شود. مصوبه فوق مشتمل بر 12 ماده و تبصره در جلسه 439 مورخ 25/12/1377 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.