عنوان خدمات

مجوز اجرای نمایش های صحنه ای و خیابانی

آدرس وبگاه

شناسه خدمت

١٧٠٢١٣٠٦١٠٠

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه مصوبه جلسه ٤٦١ مورخ ٦/٢/٧٩ شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد تبصره ١ ماده ٣ سیاست های هنرهای نمایشی مصوب ٢٦/١١/٧٨ همان شورا

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

 

مدارک لازم برای صدور مجوز اجرای نمایش های صحنه ای و خیابانی:

١.تمیل فرم تقاضای بررسی نمایشنامه

٢.نامه درخواست مدیریت تماشاخانه

٣.چهار نسخه از نمایشنامه

٤.موافقت کتبی نویسنده ، مترجم ، شاعر ، ناشر بر حسب لزوم

 

 

فرآیند این خدمت سه هفته به طول می انجامد.

 

 

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

-------------

پرداخت بصورت الکترونیک

-----------

مرحله ارائه خدمت

حضوری

شرایط لازم برای صدور مجوز اجزای نمایش های صحنه ای و خیابانی:

 

کارگردان نمایش اعم از صحنه ای و خیابانی باید حائز شرایط اختصاصی زیر باشد:

١.      داشتن مدرک تحصیلی لیسانس مرتبط در حوزه نمایش یا رزومه فعالیت موثر که مورد تایید شورای نمایش باشد.

رزومه قابل قبول:

الف  سوابق بازیگری

ب  سوابق دستیاری کارگردان

ج  سایر فعالیتهای مرتبط با اجرای نمایش در حوزه عوامل تولید نمایش

 

مراحل ارائه خدمت :  

١.      تکمیل و ارائه مدراک زیر :

الف ) فرم تقاضای بررسی نمایشنامه ( فرم شماره یک)

ب ) فرم اظهار نظر کارشناس ( فرم شماره دو)

ج ) نمایشنامه ( برای نمایش های خیابانی ارائه ی طرح هم قابل قبول است)

هر کدام از موارد مذکور در چهارنسخه تهیه ، تکمیل و به  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی یا ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان حسب مورد تحویل گردد.

 

٢.      بررسی نمایشنامه یا طرح در شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش

٣.      اعلام نتیجه به متقاضی اعم از موافقت ، مخالفت یا اعلام نیاز به اصلاحات حسب تصمیم شورا

٤.      در صورت تایید نمایشنامه یا طرح،  ارائه نامه موافقت از مدیریت مکان مورد تقاضا برای تمرین توسط کارگردان

٥.      صدور مجوز تمرین نمایش با توجه به مکان پیشنهادی کارگردان توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

٦.      اعلام زمان مورد نیاز برای بازبینی نمایش توسط کارگردان به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ( کارگردان لازم است حداقل دو هفته قبل از زمان مورد نظر برای بازبینی نمایش، درخواست مکتوب خود را به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه نماید.)

٧.      بررسی درخواست و اعلام زمان بازبینی نمایش به کارگردان توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی

٨.      بازبینی نمایش توسط شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش

٩.      اعلام نتیجه به کارگردان اعم از موافقت ، مخالفت یا اعلام نیاز به اصلاحات حسب تصمیم شورا

١٠.  در صورت موافقت با اجرای نمایش ارائه موارد زیر توسط کارگردان به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی :

الف )نامه موافقت از مدیریت مکان مورد تقاضا برای  اجرای نمایش

ب ) ارائه نمونه طرح تبلیغات اعم از بروشور ، پوستر ، تراکت، بلیط و ...

ج ) تکمیل فرم تعهدنامه

١١.  صدور مجوز اجرای نمایش توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارائه به متقاضی

·         فرم تقاضای بررسی نمایشنامه (فرم شماره یک )

·         فرم اظهار نظر کارشناس ( فرم شماره دو )

آقای محمد اماندادی

کارشناس مسئول امور هنری

شماره تماس :0343318231  داخلی 143

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی جنوب کرمان ساختمان شماره2