عنوان خدمات

پروانه فعالیت استودیو موسیقی برای موسسات فرهنگی و هنری چند منظوره

آدرس وبگاه

نام دستگاه اجرایی

اداره کل   فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.نامه درخواست متقاضی
٢.اظهار نامه

٣.نامه از دفتر توسعه مشارکتهای فرهنگی و هنری و تصویر پروانه تاسیس
٤. صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه شرکت با موضوع صدابرداری آثار صوتی
٥.تصویر شناسنامه و کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل و صدابردار
٦. تصویرکارت پایان خدمت مدیر عامل- اقایان -و چهار قطعه عکس پرسنلی
مدیر عامل
٧.چاپ و ارائه آگهی تاسیس استودیو در روزنامه رسمی
٨.ارائه تصویر برابر با اصل قرارداد بسته شده بین صدابردار و مدیر عامل استودیو

قوانین و مقررات بالادستی

(به استناد بند های ٢٣ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد و آیین نامه نحوه صدور مجوز تاسیس مراکز صداگذاری صدابرداری و ضبط آثار صوتی مورخ ١٣٧٩/٧/٧ مصوب وزارت ارشاد)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-ارائه درخواست پروانه فعالیت استودیو و مدارک
٢-تشکیل پرونده درصورت تکمیل بودن مدارک و دارا بودن شرایط
٣-استعلام از دفتر توسعه مشارکتها در خصوص موسسه فرهنگی و هنری مربوط به متقاضی
٤-بررسی و اعلام نظر
٥-استعلام از اداره اماکن درخصوص مکان استودیو
٦-بازدید از مکان استودیو واعلام نظرکتبی 
٧-ارسال پرونده متقاضی به دفتر موسیقی در صورت مثبت بودن نظر اداره اماکن
٨-کنترل و کارشناسی حضوری از تجهیزات و توانایی فنی صدابردار 
٩-بررسی پرونده و صدور پروانه فعالیت شش ماهه در صورت تاییدکارشناسی فنی
١٠-دریافت پروانه فعالیت شش ماهه
١١-ارائه پروانه فعالیت شش ماهه به متقاضی

آقای هوشنگ سمندر

کارشناس امورموسیقی

شماره تماس :0343318231  داخلی 143

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی جنوب کرمان ساختمان شماره2