عنوان خدمات

کارت مدیریت سینماها

آدرس وبگاه

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.معرفی نامه از سوی مالک سینما
٢. چهار قطعه عکس جدید ٣x٤
٣.تصویر کامل شناسنامه ؛ کارت ملی و کارت پایان خدمت یا معافیت
٤.تصویر آخرین مدرک تحصیلی
٥.سوابق فعالیت هنری مدیر معرفی شده
مدارک تکمیلی:
١.گواهی عدم اعتیاد
٢. گواهی عدم سوء پیشینه

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ٢٢ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- تصویب نامه هیات وزیران شماره ٧/٦١١٢٠ مورخ ١٣٤٥/٩/٨ و آیین نامه ایجاد سالن های نمایش فیلم های ١٦ میلیمتری و نظارت بر فعالیت آنها مورخ ١٣٦٩/٠٩/٠٩ مصوبه وزارت ارشاد)

هزینه خدمت

شماره حساب (های) بانکی

پرداخت بصورت الکترونیک

مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری

١-ارائه معرفی نامه از سوی مالک سینما به همراه سایر مدارک
٢-ثبت درخواست
٣-تشکیل و بررسی پرونده
٤-استعلام از بهداشت،حراست، سجل کیفری 
٥-بررسی و اعلام نظر 
٦-صدور کارت مدیریت سالن سینما درصورت تایید
٧-ثبت در پرونده 
٨-دریافت کارت مدیریت سالن سینما

آقای علیرضا میرکهنوج

کارشناس امور هنری

شماره تماس :0343318231  داخلی 133

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی جنوب کرمان ساختمان شماره2