عنوان خدمات

پروانه تاسیس  موسسات فرهنگی هنری تک منظوره

آدرس وبگاه

www.maraakez.ir

شناسه خدمت

١٣٠١١٢٩٩١٠٧

نام دستگاه اجرایی

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قوانین و مقررات بالادستی

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

 

مراکز، مؤسسات، کانونها و انجمنهای فرهنگی، تشکیلاتی هستند که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی  و بر اساس شرایط مندرج در ضوابط به مسئولیت اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی، عمومی یا خصوصی، برای فعالیت در صرفا یک قلمروفرهنگی، هنری، سینمایی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می گردند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز مجوز تأسیس، نظارت بر فعالیتها و انحلال آنها را صادر می نماید.

برای رویت فهرست موضوع فعالیت موسسات فرهنگی هنری تک منظوره  اینجـــــاکلیک نمایید.

 

مدارک لازم برای صدور مجوز:

مرحله اول :

١.      درخواست متقاضیان ( فرم مشخصات فردی)

مرحله دوم :

١.      گواهی عدم سوء پیشینه

٢.      گواهی عدم اعتیاد

٣.      تصویر مدارک هویتی (شناسنامه، کارت ملی ، پایان خدمت)

٤.      تصویر مدرک تحصیلی

٥.      عکس ٤*٣ از هیات موسس

٦.      تاییدیه کدپستی و اماکن

٧.      مدارک ثبتی موسسه شامل (اساسنامه ، صورتجلسات مجمع عمومی و هیات مدیره ،  ابلاغیه تایید نام  و تقاضانامه تاسیس موسسه )

٨.      آگهی ثبتی و روزنامه رسمی  موسسه

٩.        مستندات فعالیتهای فرهنگی و هنری  

 

هزینه خدمت

رایگان

شماره حساب (های) بانکی

-------------

پرداخت بصورت الکترونیک

-----------

مرحله ارائه خدمت

مرحله اول حضوری- سایر فرآیند الکترونیکی

شرایط لازم برای تاسیس موسسه فرهنگی هنری تک منظوره:

 

معرفی اعضاء هیات موسس با شرایط زیر،(  حداقل یک نفر  )

 

١.      تابعیت جمهوری اسلامی ایران

٢.      نداشتن سوء پیشینه کیفری مؤثر به تأیید مراجع ذی‌ربط و برخورداری از حسن شهرت

٣.      محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر

٤.      دارا بودن ٢٧ سال سن

٥.      انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم

٦.      داشتن امکانات کافی مناسب جهت فعالیتهای فرهنگی هنری.

٧.      داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی‌ربط

٨.      صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع

٩.      داشتن سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراکز فرهنگی 

 

مراحل ارائه خدمت :  

١.      ارائه درخواست و تکمیل فرم مشخصات فردی (ارائه به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان)

٢.      حضور در کمیته تخصصی رسیدگی به امور مراکز فرهنگی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

٣.      در صورت موافقت کمیته، انجام استعلام حراست ، سوء پیشینه اعضاء هیات موسس  و تطبیق مستندات و سوابق فرهنگی هنری، (توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان)

٤.      بارگذاری مدارک توسط متقاضی در سامانه صدور مجوز موسسات فرهنگی هنری به نشانیwww.maraakez.ir

٥.      بررسی و تایید مدارک در سامانه توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

٦.      ابلاغ پیش نویس اساسنامه توسط  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در سامانه

٧.      معرفی متقاضی جهت دریافت گواهی های عدم اعتیاد

٨.      استعلام از اداره اماکن عمومی در خصوص مکان موسسه

٩.      بارگذاری اساسنامه تاییدشده توسط متقاضی در سایت ثبت شرکتها به آدرسhttp://sherkat.ssaa.ir

١٠.  ارائه ابلاغیه تایید نام، اظهارنامه، اساسنامه و صورتجلسات مجمع عمومی و هیات مدیره بارکددار شده به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی ( در شهرستان ها به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان)به منظور ممهور شدن به مهر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و معرفی به اداره ثبت شرکتها

١١.  بارگذاری اساسنامه ثبت شده و روزنامه رسمی توسط متقاضی در پنل موسسه در سامانهwww.maraakez.ir

١٢.  صدور پروانه توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان

آقای مسعود راوند

کارشناس امور فرهنگی

شماره تماس :0343318231  داخلی 122

اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی جنوب کرمان ساختمان شماره1 طبقه همکف