گزیده اقلام آماری جنوب کرمان

ردیف    

نام مرکز                                            

تعداد   
کانون های فرهنگی و هنری مساجد420
2کانون های آگهی تبلیغاتی 38
3چاپخانه46
4موسسات فرهنگی، هنری قرآن و عترت  54
5مراکز بازیهای رایانه ای 9
6آموزشگاه ازاد هنری16
7دکه های مطبوعاتی13
8مجتمع های فرهنگی و هنری5
9بیمه شدگان83
10هنرمندان نمایش50
11نگارخانه 6
12ساختمان های در حال احداث1
13 انجمن های فعال 26
14 سینما2
15 فروشگاههای عرضه محصولات فرهنگی  9